[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihočeský kraj


Jasan ztepilý [ Chráněný strom ]

Název český: Jasan ztepilý
Název vědecký: Fraxinus excelsior

Evidenční číslo ústředního seznamu památných stromů: 308090.1/1

Vlastník: Město Sezimovo Ústí

Obvod kmene: 285 cm
Celková výška: 27 m
Šířka koruny: 17 m
Výška koruny: 25 m

Důvod ochrany:
Kulturní a historická hodnota - strom je spjat s historií Sezimova Ústí. Není součástí nové sídlištní zeleně, ale je stromem původním, uměle vysazeným kolem roku 1910 před štít budovy statku. Ten se na tomto místě tehdy nacházel obklopen poli a loukami. Strom v nepoškozeném stavu přečkal veškerý výrazný stavební ruch, který v roce 1939 odstartoval výstavbu 2. části města - Sezimova Ústí II, a k němuž patří i demolice statku kolem roku 1960. Výstavbou došlo k radikální změně tehdejšího rázu krajiny na současnou podobu města.
Dalšími atributy pro ochranu je vzrůst, mohutnost a estetická hodnota stromu.

Údaje o provedených ošetřeních:
V listopadu 2002 bylo provedeno odbornou firmou Miroslav Kohel, Veselí nad Lužnicí, ošetření stromu za účelem zlepšení jeho zdravotního stavu. Ošetření se uskutečnilo za přispění Ministerstva životního prostředí, které Městu Sezimovu Ústí, jako žadateli, poskytlo dotaci.

Kde strom najdete - popis místa:
Strom lze nalézt velmi snadno. Roste v parku před kinem SPEKTRUM v Sezimově Ústí II.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sezimovo-usti.cz

Typ záznamu: Chráněný strom
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 15:02 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm